راهنمای مدرسین، موسسات و مراکز آموزشی

اطلاعات بیشتر

راهنمای زبان آموزان و دانشجویان

اطلاعات بیشتر
جدیدترین دوره های آموزشی
دوره تستی محمد

دوره تستی محمد

مبتدی

انگلیسی

1

تعداد دروس

0

تعداد فراگیرن

0

تعداد پیامک ها

یستم مبارزه بازی از حالت سنتی بیرون آمده و می‌توان از هر نوع سلاح موجود در محیط استفاده کرد. وایکینگ‌ها به استفاده از تبر شهرت دارند و می‌توانید انواع...

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی - درس 21 تا 30

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی - درس 21 تا 30

مبتدی

انگلیسی

10

تعداد دروس

0

تعداد فراگیرن

777

تعداد پیامک ها

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی که توسط موبولینگو طراحی شده کار را برای همه راحت کرده است. هدف از ایجاد این دوره امکان تهیه یک جای درس 21 تا 30 از...

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی - درس 31 تا 42

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی - درس 31 تا 42

متوسط

انگلیسی

12

تعداد دروس

0

تعداد فراگیرن

953

تعداد پیامک ها

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی که توسط موبولینگو طراحی شده یک دوره آموزشی به صورت پیامکی است که کار را برای همه راحت کرده است.

دوره آزمایشی نهایی

دوره آزمایشی نهایی

مبتدی

انگلیسی

3

تعداد دروس

20

تعداد فراگیرن

56

تعداد پیامک ها

این دوره برای تست گیری از نحوه عملکرد موبولینگو در مراحل رفع ایراد نهایی ساخته شده است. زحمت زیادی برای طراحی و راه اندازی موبولینگو کشیده شده. قدم به...

سوپر دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی

سوپر دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی

مبتدی

انگلیسی

42

تعداد دروس

1

تعداد فراگیرن

3067

تعداد پیامک ها

سوپر دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی کار را برای همه راحت کرده است. کتاب 504 واژه یکی از مهم ترین و در عین حال پرفروش ترین کتاب های آموزش واژگان د...

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی - درس 11 تا 20

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی - درس 11 تا 20

مبتدی

انگلیسی

10

تعداد دروس

0

تعداد فراگیرن

674

تعداد پیامک ها

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی که توسط موبولینگو طراحی شده کار را برای همه راحت کرده است. هدف از ایجاد این دوره امکان تهیه یک جای درس 11 تا 20 از...

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی - درس 1 تا 10

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی - درس 1 تا 10

مبتدی

انگلیسی

10

تعداد دروس

2

تعداد فراگیرن

663

تعداد پیامک ها

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی که توسط موبولینگو طراحی شده کار را برای همه راحت کرده است. هدف از ایجاد این دوره امکان تهیه یک جای درس 1 تا 10 از...

آخرین اخبار و مقالات