IELTS WRITING PRO - 1

IELTS WRITING PRO - 1

مهارت نوشتاری در آزمون آیلتس IELTS یکی از سخت ترین و در عین حال زمان بر ترین بخش ها در پیشرفت مجموعه مهارت های هر زبان آموزی محسوب می شود.

تمامی داوطلبان آزمون آیلتس می دانند که گرفتن نمره خوب در هر چهار مهارت از این آزمون بین المللی کار مشکلیست اما همواره مهارت نوشتاری، کمترین نمره را در بین این چهار مهارت به خود اختصاص داده است و یکی از عمده ترین دلایل این موضوع هم این است که داوطلبان، دایره دانش واژگان و دستور زبان قابل قبولی ندارند.

اما برای گرفتن نمره قابل قبول در مهارت نوشتاری آزمون آیلتس تنها دانستن گرامر و لغت کافی نیست.

تسلط به ترکیبات و عبارات خاص نوشتاری، اصطلاحات زبان انگلیسی و اصول نوشتن پاراگراف و مقاله، از عوامل تعیین کننده در دستیابی به یک نمره خوب و قابل قبول در بخش نوشتاری آزمون آیلتس هستند.

دوره پیامکی نوشتن حرفه ای برای آیلتس در موبولینگو IELTS WRITING PRO با در نظر گرفتن تمامی مسائل مطرح شده طراحی و ایجاد شده است.

با استفاده از به روزترین منابع آموزشی و همچنین کاربردی ترین اصطلاحات، واژگان، تکنیک ها و اصول مقاله نویسی، اقدام به طراحی دوره پیامکی IELTS WRITING PRO کرده ایم.

به جرات می توانیم بگوییم که با عضویت در دروس این دوره، رشد چشمگیری در مهارت نوشتاری خود مشاهده خواهید کرد و این پیشرفت نه تنها صرفا برای آزمون آیلتس محسوس است، بلکه به عنوان یک تخصص و مهارت همیشگی با شما خواهد ماند.

پیشرفت مهارت نوشتاری شما برای آزمون آیلتس در دوره کمک آموزشی پیامکی IELTS WRITING PRO تضمین شده است.

مطالب مرتبط:

تقویت مهارت رایتینگ آیلتس IELTS WRITING در موبولینگو

دوره پیامکی جملات مفید برای رایتینگ آیلتس IELTS WRITING به موبولینگو اضافه شد

طراح دوره: mobolingoپیامک

0

کاربران

0

تعداد دروس

0قیمت کل: 1,119,600 تومان

167940

قیمت با تخفیف: 951,660 تومان

0

0

UNIT ONE

قیمت : 98,400 تومان

54

تعداد پیامک : 54

0

تعداد کلمات : 0

0

تعداد مثال : 0

UNIT TWO

قیمت : 147,600 تومان

85

تعداد پیامک : 85

0

تعداد کلمات : 0

0

تعداد مثال : 0

UNIT THREE

قیمت : 124,800 تومان

65

تعداد پیامک : 65

0

تعداد کلمات : 0

0

تعداد مثال : 0

UNIT FOUR

قیمت : 160,800 تومان

80

تعداد پیامک : 80

0

تعداد کلمات : 0

0

تعداد مثال : 0

UNIT FIVE

قیمت : 195,600 تومان

84

تعداد پیامک : 84

0

تعداد کلمات : 0

0

تعداد مثال : 0

UNIT SIX

قیمت : 92,400 تومان

34

تعداد پیامک : 34

0

تعداد کلمات : 0

0

تعداد مثال : 0

UNIT SEVEN

قیمت : 207,600 تومان

84

تعداد پیامک : 84

0

تعداد کلمات : 0

0

تعداد مثال : 0

UNIT EIGHT

قیمت : 92,400 تومان

31

تعداد پیامک : 31

0

تعداد کلمات : 0

0

تعداد مثال : 0