MASIREX VIP COURSE

MASIREX VIP COURSE

در این دوره، همه چیز را درباره اینکوترمز ۲۰۲۰ یاد می‌گیرید.

اینکوترمز ۲۰۲۰ در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ معرفی شد و از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ به‌صورت رسمی در تمامی دنیا کاردبرد پذیر شده است. در این دوره، به شرح کامل اینکوترمز ۲۰۲۰، فوت و فن‌های کاربردی آن و همچنین تفاوت آن با اینکوترمز ۲۰۱۰ می‌پردازیم.

طراح دوره: mobolingoپیامک

0

کاربران

0

تعداد دروس

0INCOTERMS PART ONE

قیمت : 12,000 تومان

6

تعداد پیامک : 6

0

تعداد کلمات : 0

0

تعداد مثال : 0