1100 واژه ضروری در زبان انگلیسی - هفته 11 تا 20

1100 واژه ضروری در زبان انگلیسی - هفته 11 تا 20

1100 واژه ضروری در زبان انگلیسی - هفته 11 تا 20، یک دوره آموزشی پیامکی بی نظیر است.

با عضویت در این دوره دیگر نیاز به مطالعه کتاب سخت و حجیمی مثل هزار و صد واژه ضروری در زبان انگلیسی نخواهید داشت.

البته برای یادگیری بهتر می توانید هم کتاب را مطالعه کنید و هم در این دوره عضو شوید تا با فراگیری واژگان کتاب 1100 واژه ضروری در زبان انگلیسی، از دو کانال مختلف، یادگیری خود را تثبیت کنید.

در این دوره سعی شده تا محتوایی صد در صد متفاوت نسبت به کتاب 1100 واژه ارائه شود.

با عضویت در این دوره که محتوای آن به صورت پیامکی ارائه می شود، شما یک روش یادگیری جدید را تجربه خواهید کرد.

کلمات و حتی ترتیب ارائه کلمات و دروس دقیقا مثل کتاب است، اما نوع مثال ها، هم خانواده ها، و ارائه مثال هایی کاملا متفاوت با محتوای اصلی این کتاب، دوره پیامکی 1100 واژه ضروری در زبان انگلیسی موبولینگو را به یک دوره خاص با محتوایی آموزنده و بینظیر تبدیل کرده است.

برای طراحی محتوای سوپر دوره 1100 کلمه ضروری در زبان انگلیسی یک تیم متشکل از بهترین و با سواد ترین متخصصین زبان انگلیسی زحمت شبانه روزی کشیده اند. محتوای این دوره، سطح زبان شما را جابجا میکند.

این دوره برای همه علاقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی مناسب است اما از نظر سطح بندی، عموما توصیه می شود که زبان آموزان سطح متوسط به بالا برای مطالعه دوره 1100 واژه ضروری در زبان انگلیسی اقدام کنند؛ چرا که سطح واژگان ارائه شده در این دوره، عموما بالاست و با سایر واژگان و لغاتی که تا بحال فرا گرفته اید تفاوت اساسی دارد.

این دوره که در 10 بخش (یا به قول کتاب 1100 واژه 10 هفته) ارائه شده، علاوه بر ارائه بسیار راحت، روان و ساده کلمات به صورت پیامکی، امکان یادگیری در خارج از زمان و فضای کلاسی هم برای شما ایجاد میکند.

طراح دوره: mobolingoپیامک

0

کاربران

0

تعداد دروس

0قیمت کل: 1,407,900 تومان

211185

قیمت با تخفیف: 1,196,715 تومان

0

0

هفته 11

قیمت : 135,200 تومان

103

تعداد پیامک : 103

20

تعداد کلمات : 20

81

تعداد مثال : 81

هفته 12

قیمت : 133,900 تومان

101

تعداد پیامک : 101

20

تعداد کلمات : 20

79

تعداد مثال : 79

هفته 13

قیمت : 144,300 تومان

110

تعداد پیامک : 110

20

تعداد کلمات : 20

88

تعداد مثال : 88

هفته 14

قیمت : 156,000 تومان

119

تعداد پیامک : 119

20

تعداد کلمات : 20

97

تعداد مثال : 97

هفته 15

قیمت : 141,700 تومان

108

تعداد پیامک : 108

20

تعداد کلمات : 20

85

تعداد مثال : 85

هفته 16

قیمت : 136,500 تومان

104

تعداد پیامک : 104

20

تعداد کلمات : 20

82

تعداد مثال : 82

هفته 17

قیمت : 156,000 تومان

119

تعداد پیامک : 119

20

تعداد کلمات : 20

97

تعداد مثال : 97

هفته 18

قیمت : 143,000 تومان

109

تعداد پیامک : 109

18

تعداد کلمات : 18

89

تعداد مثال : 89

هفته 19

قیمت : 133,900 تومان

102

تعداد پیامک : 102

21

تعداد کلمات : 21

79

تعداد مثال : 79

هفته 20

قیمت : 127,400 تومان

96

تعداد پیامک : 96

21

تعداد کلمات : 21

73

تعداد مثال : 73