اولین موبوکارت ها رسیدند

اولین موبوکارت ها رسیدند

امروز اولین موبوکارت ها چاپ شدند و به دست مان رسیدند. دیدن موبوکارت ها بعد از چندین سال کار تیمی لحظه خوشایندی بود. طراحی موبوکارت ها حدود 10 روز طول...

موبولینگو در حال آماده سازی

موبولینگو در حال آماده سازی

این روزها تیم موبولینگو به شدت مشغول نهایی سازی و تکمیل بخش های مختلف وب سایت موبولینگو است. با توجه به پیچیدگی های موجود در پروژه هایی در این حجم و...

اینستاگرام و موبولینگو

اینستاگرام و موبولینگو

یکی از بهترین کاربردهای موبولینگو، برای صاحبین صفحات اینستگرامی است. بخصوص در حوزه آموزش زبان های خارجی، موبولینگو یک راهکار عالی و بینظیر برای گسترش...

دوره پیامکی 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی به موبولینگو اضافه شد

دوره پیامکی 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی به موبولینگو اضافه شد

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی به موبولینگو اضافه شد و از این پس زبان آموزان، با هر سطح زبانی، می توانند در این دوره عضو شوند. این دوره که به صور...

موبولینگو شروع به کار کرد

موبولینگو شروع به کار کرد

پس از 24 ماه کارگروهی گسترده، ایده پردازی، برنامه ریزی، برنامه نویسی و اجرای طراحی های مختلف، سامانه موبولینگو فعالیت خود را به صورت رسمی در اردیبهشت...