دوره پیامکی 1100 واژه ضرروی در زبان انگلیسی - هفته 41 تا 48

دوره پیامکی 1100 واژه ضرروی در زبان انگلیسی - هفته 41 تا 48

دوره پیامکی 1100 واژه ضرروی در زبان انگلیسی - هفته 41 تا 48، یک دوره آموزشی پیامکی بی نظیر است.

با عضویت در این دوره دیگر نیاز به مطالعه کتاب سخت و حجیمی مثل هزار و صد واژه ضروری در زبان انگلیسی نخواهید داشت.

البته برای یادگیری بهتر می توانید هم کتاب را مطالعه کنید و هم در این دوره عضو شوید تا با فراگیری واژگان کتاب 1100 واژه ضروری در زبان انگلیسی، از دو کانال مختلف، یادگیری خود را تثبیت کنید.

در این دوره سعی شده تا محتوایی صد در صد متفاوت نسبت به کتاب 1100 واژه ارائه شود.

با عضویت در این دوره که محتوای آن به صورت پیامکی ارائه می شود، شما یک روش یادگیری جدید را تجربه خواهید کرد.

کلمات و حتی ترتیب ارائه کلمات و دروس دقیقا مثل کتاب است، اما نوع مثال ها، هم خانواده ها، و ارائه مثال هایی کاملا متفاوت با محتوای اصلی این کتاب، دوره پیامکی 1100 واژه ضروری در زبان انگلیسی موبولینگو را به یک دوره خاص با محتوایی آموزنده و بینظیر تبدیل کرده است.

برای طراحی محتوای دوره 1100 کلمه ضروری در زبان انگلیسی یک تیم متشکل از بهترین و با سواد ترین متخصصین زبان انگلیسی زحمت شبانه روزی کشیده اند. محتوای این دوره، سطح زبان شما را جابجا میکند.

این دوره برای همه علاقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی مناسب است اما از نظر سطح بندی، عموما توصیه می شود که زبان آموزان سطح متوسط به بالا برای مطالعه دوره 1100 واژه ضروری در زبان انگلیسی اقدام کنند؛ چرا که سطح واژگان ارائه شده در این دوره، عموما بالاست و با سایر واژگان و لغاتی که تا بحال فرا گرفته اید تفاوت اساسی دارد.

دوره پیامکی 1100 واژه ضرروی در زبان انگلیسی - هفته 41 تا 48 که در 10 بخش (یا به قول کتاب 1100 واژه 10 هفته) ارائه شده، علاوه بر ارائه بسیار راحت، روان و ساده کلمات به صورت پیامکی، امکان یادگیری در خارج از زمان و فضای کلاسی هم برای شما ایجاد میکند.

طراح دوره: mobolingoپیامک

0

کاربران

0

تعداد دروس

0قیمت کل: 1,137,200 تومان

170580

قیمت با تخفیف: 966,620 تومان

0

0

هفته 41

قیمت : 141,700 تومان

108

تعداد پیامک : 108

20

تعداد کلمات : 20

86

تعداد مثال : 86

هفته 42

قیمت : 164,800 تومان

125

تعداد پیامک : 125

22

تعداد کلمات : 22

101

تعداد مثال : 101

هفته 43

قیمت : 156,000 تومان

119

تعداد پیامک : 119

20

تعداد کلمات : 20

97

تعداد مثال : 97

هفته 44

قیمت : 131,300 تومان

99

تعداد پیامک : 99

19

تعداد کلمات : 19

78

تعداد مثال : 78

هفته 45

قیمت : 133,900 تومان

102

تعداد پیامک : 102

20

تعداد کلمات : 20

80

تعداد مثال : 80

هفته 46

قیمت : 137,800 تومان

105

تعداد پیامک : 105

20

تعداد کلمات : 20

83

تعداد مثال : 83

هفته 47

قیمت : 137,800 تومان

105

تعداد پیامک : 105

20

تعداد کلمات : 20

83

تعداد مثال : 83

هفته 48

قیمت : 133,900 تومان

102

تعداد پیامک : 102

20

تعداد کلمات : 20

80

تعداد مثال : 80